Piek Vossen

Computational Lexicology

Hoogleraar
Vrije Universiteit Amsterdam
Geesteswetenschappen
Network Institute

Digitale samenleving en communicatie
Informatiestromen, misinformatie en geruchten

Expertise

  • Text mining
  • Claims
  • Perspectives
  • Bronnen
  • AI software

Expert Statement

Text mining AI technieken in verschillende talen om automatisch kennis en informatie uit teksten te halen. Hierbij gaat het om de wie, wat, waar en wanneer maar ook om het perspectief van de bronnen van teksten en uitspraken. Dit is bijvoorbeeld toegepast om het vaccinatiedebat dat online plaatsvindt in kaart te brengen. Het doel is om een Web van Perspectieven te maken waarbij alle claims en statements als uitgangspunt dienen en van daaruit in kaart wordt gebracht wie wat wanneer beweert en wat die bron daarvan vindt.  

Voorbeeld van relevante publicatie

Vossen and Fokkens (ed, forthcoming), Creating a More Transparent Internet: The Perspective Web, Cambridge University Press.

Roser Morante, Chantal van Son, Isa Maks and Piek Vossen (2020) Annotating Perspectives on Vaccination. In proceedings of LREC2020. https://www.youtube.com/watch?v=UBswZ4ocQAE

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/ptjm-vossen

https://vossen.info

piek.vossen@vu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels