Pim Klaassen

Universitair docent Science and Technology in Society

Universitair Docent
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Bètawetenschappen
Athena Instituut

Fundamentele waarden in tijden van een pandemie
Ontwikkeling van normen en waarden

Expertise

  • Wetenschap, technologie en morele waarden
  • Ethiek van levenswetenschappen – Waardenconflicten in socio-technologische ontwikkelingen
  • Verantwoord onderzoek en innovatie
  • Relaties tussen wetenschap, technologie, politiek en samenleving

Expert Statement

Pim Klaassen houdt zich in zijn onderzoek bezig met de verwevenheid van wetenschap en technologie met maatschappelijke en private waarden, de manieren waarop hier in governance arrangementen rekenschap van gegeven wordt en de manieren waarop (zodoende) impliciet of expliciet met waardenconflicten wordt omgegaan.  

Voorbeeld van relevante publicatie

– Klaassen, P., M. Rijnen, S. Vermeulen, F. Kupper & J.E.W. Broerse (2018) “Technocracy versus experimental learning in RRI: on making the most of RRI’s interpretative flexibility” in Gianni, R. (red.) Responsible Research and Innovation. From Concept to Practices, London: Routledge.

– (2017) “CRISPR-Cas en de zoektocht naar verantwoord onderzoek en innovatie”, in Wijsgerig Perspectief.

– Dijstelbloem, H. & P. Klaassen (2008). “Technologisch burgerschap: een ongrijpbare politieke categorie,” in G. Alberts, M. Blankesteijn, B. Broekhans & Y. Van Tilborgh (Eds.), Burger in uitvoering (Jaarboek KennisSamenleving, 4) (pp. 250-268). Amsterdam: Aksant.

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/pim-klaassen

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels