Renske Bouwer

Universitair Docent Onderwijswetenschappen

Universitair Docent
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
LEARN! Research Institute

Onderwijs
Digitale vaardigheden – geletterdheid

Expertise

  • (academisch) schrijven, online en offline
  • schrijfonderwijs met digitale tools
  • (digitale) toetsing & beoordeling
  • (peer) feedback
  • comparative judgment

Expert Statement

Expert op het gebied van effectief schrijfonderwijs in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Met specifieke aandacht voor digitale tools voor instructie, toetsing, beoordeling en (peer) feedback bij schrijven, zoals comparative judgment (Comproved) en automatische procesfeedback (Inputlog). 

Voorbeeld van relevante publicatie

Bouwer, R., Goossens, M., Mortier, A. V., Lesterhuis, M., & De Maeyer, S. (2018). Een comparatieve aanpak voor peer assessment: Leren door te vergelijken. In D. Sluijsmans & M. Segers (Eds.), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs (p. 92-106). Culemborg, NL: Phronese.

Bouwer, R., Lesterhuis, M., Bonne, P., & De Maeyer, S. (2018). Applying criteria to examples or learning by comparison: Effects on students’ evaluative judgment and performance in writing. Frontiers in Education, 3(86), pp.1-12. doi:10.3389/feduc.2018.00086

Bouwer, R., & Van den Bergh, H. (2015). Toetsen van schrijfvaardigheid: Hoeveel beoordelaars, hoeveel taken? Levende Talen Tijdschrift, 16(3), 3-12.

Bouwer, R., Koster, M., & Van den Bergh, H. (2018). Effects of a strategy-focused instructional program on the writing quality of upper elementary students in the Netherlands. Journal of Educational Psychology, 110(1), 58-71. doi:10.1037/edu0000206

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/renske-bouwer

renske.bouwer@vu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels