Reyer Gerlagh

Hoogleraar Milieueconomie

Hoogleraar
Tilburg University
Tilburg School of Economics and Management
Department of Economics

Economische gevolgen
Macroeconomie

Expertise

  • klimaat
  • groei
  • beleidsdesign

Expert Statement

Expertise: (1) Wat zijn de kosten en baten voor economie en milieu, van een overgang van economische groei gebaseerd op toenemend gebruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen, naar economische groei op basis van een circulaire economie en hernieuwbare energie. Hoe zetten we de stimuleringsmaatregelen in om onze economie in een groene richting te sturen. (2) Wat is optimaal beleid onder onzekerheid; hoe gaan we om met de kosten van mogelijke vergissingen. Beleid is niet alleen afhankelijk van informatie, maar kan ook belangrijke informatie opleveren. 

Contactgegevens

https://www.tilburguniversity.edu/staff/r-gerlagh

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels