Theresa Kuhn

Universitair Hoofddocent

Universitair Hoofddocent
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Challenges to democratic representation

Democratische instellingen en processen
Internationale samenwerkingen (bijv. EU, WHO, UN)

Expertise

  • solidariteit
  • verzorgingsstaat
  • Europese werkloosheidsuitkering
  • euroscepticisme
  • moral hazard

Expert Statement

In mijn onderzoek richt ik me op vragen over Europese solidariteit en steun voor een Europese verzorgingsstaat in een crisis. In 2018 heb ik met collega’s een groot representatief onderzoek in 13 EU lidstaten naar publieke steun voor Europese werkloosheidsuitkering gedaan.  

Voorbeeld van relevante publicatie

Kuhn, T., & Kamm, A. (2019). The national boundaries of solidarity: a survey experiment on solidarity with unemployed people in the European Union. European Political Science Review, 11(2), 179-195.
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F2ECA1A6565019C6A6302B0D8497398F/S1755773919000067a.pdf/national_boundaries_of_solidarity_a_survey_experiment_on_solidarity_with_unemployed_people_in_the_european_union.pdf

Contactgegevens

https://www.uva.nl/profiel/k/u/t.kuhnlancee/t.kuhnlancee.html

https://theresakuhn.eu

theresa.kuhn@uva.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels