Thijs Bol

Universitair Hoofddocent Sociologie

Universitair Hoofddocent
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maatshappij- en Gedragswetenschappen
Amsterdam Institute for Social Science Research

Onderwijs
Toegang en ongelijkheid in het onderwijs

Expertise

  • kansenongelijkheid
  • thuisscholing
  • onderwijs
  • ongelijkheid

Expert Statement

Ik doe onderzoek naar hoe ongelijkheid ontstaat in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ik ben vooral geinteresseerd in kansengelijkheid: heeft iedereen wel dezelfde mogelijkheden iets te bereiken. In het kader van de COVID-19 crisis houd ik me primair bezig met de gevolgen van thuisscholing: er zijn verschillen tussen sociaal-economische milieus in de mogelijkheden die kinderen thuis krijgen om door te leren. Ik ben geinteresseerd om te achterhalen hoe deze periode van schoolsluiting en thuisscholing de kansengelijkheid beinvloedt. 

Contactgegevens

https://www.uva.nl/profiel/b/o/t.bol/t.bol.html

http://www.thijsbol.com

t.bol@uva.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels