Toni van der Meer

Universitair Docent Corporate Communication

Universitair Docent
Universiteit van Amsterdam
Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen
Amsterdam School of Communication Research

Crisiscommunicatie- en management
Crisiscommunicatie

Expertise

  • Crisiscommunicatie
  • Nieuwsmedia
  • Misinformatie
  • Crisis framing

Expert Statement

Mijn expertise ligt op het gebied van crisiscommunicatie. Specifiek onderzoek ik de rol van nieuwsmedia in tijden van crisis en richt ik mij op de communicatieve wisselwerking tussen nieuwsmedia, organisaties en het publiek. De volgende vragen spelen momenteel een centrale rol in mijn onderzoekslijn: Wat is de rol van nieuwsmedia en/of sociale media bij het framen van een crisis? Wat gebeurt er wanneer inaccurate informatie (misinformatie) wordt verspreid tijdens een crisis? 

Voorbeeld van relevante publicatie

Van der Meer, T.G.L.A., & Jin, Y. (2019). Seeking formula for misinformation treatment in public health crises: The effects of corrective information type and source. Health Communication, 35(5), 560-575, doi: 10.1080/10410236.2019.1573295
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10410236.2019.1573295

Contactgegevens

https://www.uva.nl/profiel/m/e/g.l.a.vandermeer/g.l.a.vandermeer.html

g.l.a.vandermeer@uva.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels