Toon van Meijl

Hoogleraar Culturele Antropologie

Hoogleraar
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies

Internationale mobiliteit en migratie
Gevolgen voor vluchtelingen en asielzoekers

Expertise

  • Culturele identiteit
  • Burgerschap
  • Democratie
  • Nationalisme
  • Dialoog

Expert Statement

Toon van Meijl is hoogleraar culturele antropologie aan de Radboud Universiteit. Hij is gespecialiseerd in de studie van de Pacific, in het bijzonder de Nieuw-Zeelandse Maori. Sinds 2011 coördineert hij het onderzoeksprogramma van de leerstoelgroep Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies over de relatie tussen culturele diversiteit en sociaal-economische ongelijkheid in multiculturele samenlevingen in Europa. Bijzonder aandacht gaat daarbij uit naar de culturele identiteit van jongeren met een migratie-achtergrond en vraagstukken rondom burgerschap, democratie en dialoog. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Meijl, Toon van. (2020). Dialog for De-Radicalization in Postcolonial Europe, Journal of Constructivist Psychology (https://doi.org/10.1080/10720537.2019.1676338)

Contactgegevens

https://www.ru.nl/personen/meijl-a-van/

https://www.ru.nl/caos/vm/meijl/

Contactvoorkeur

Nederlands