Tsjalling Swierstra

Hoogleraar Techniekfilosofie en -ethiek

Hoogleraar
Universiteit Maastricht
Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
Maastricht University – Science, Technology and Society Studies

Fundamentele waarden in tijden van een pandemie
Ontwikkeling van normen en waarden

Expertise

  • ethiek
  • techniek
  • democratie
  • gezondheidszorg

Expert Statement

Swierstra bestudeert de wisselwerking tussen technische ontwikkelingen aan de ene kant, en de ontwikkeling van morele en politieke normen en waarden aan de andere kant. Het accent ligt daarbij op nieuwe en opkomende technieken binnen de levenswetenschappen en binnen de ICT. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Swierstra, T., Boenink, M., Walhout, B., & Van Est, R. (2009). Leven als bouwpakket: ethisch verkennen van de nieuwe technologische golf. Kampen, Klement/ Pelckmans https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/leven-als-bouwpakket

Contactgegevens

https://www.maastrichtuniversity.nl/t.swierstra

t.swierstra@maastrichtuniversity.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels