Willem de Koster

Universitair Hoofddocent Cultuursociologie

Universitair Hoofddocent
Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Department of Public Administration and Sociology

Democratische instellingen en processen
Dynamiek van publieke opinie

Expertise

  • Publieke opinie
  • Maatschappelijke polarisatie
  • Informatievoorziening
  • Populisme

Expert Statement

Dezelfde kwestie (zoals een crisis, mogelijke oplossing, beleidsmaatregel, etc.) wordt door verschillende sociale groepen doorgaans op radicaal verschillende manieren gezien, waardoor ze er anders op reageren. Als cultuursocioloog onderzoek ik hoe sociale groepen betekenis geven aan sociale vraagstukken, hoe dit hun handelen informeert en hoe het bepaalt hoe ze reageren op bijvoorbeeld nieuwe informatie en hun leefomgeving. Dat is cruciaal voor begrip van o.a. weerstand tegen beleid en instituties, geringe ontvankelijkheid voor informatiecampagnes en weerstand tegen gezondheidscampagnes. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Kemmers, Roy, Jeroen van der Waal en Willem de Koster. 2018. Burgers op afstand? Naar een beter begrip van ontevreden burgers. Pp. 72-87 in #WOEST: De kracht van verontwaardiging, Sarah de Lange and Jasper Zuure (red.). Amsterdam: Raad voor het Openbaar Bestuur / Amsterdam University Press. https://www.raadopenbaarbestuur.nl/binaries/raad-openbaar-bestuur/documenten/publicaties/2018/03/05/woest-over-de-kracht-van-verontwaardiging/WOEST_Essaybundel_20180305.pdf

Contactgegevens

https://www.eur.nl/people/willem-de-koster

http://www.willemdekoster.nl

dekoster@essb.eur.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels