Willemijn Roozendaal

Sociaal Recht

Hoogleraar
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Kooijmans Institute for Law and Governance

Juridische gevolgen
Contractenrecht in tijden van crisis

Expertise

  • arbeidsrecht
  • socialezekerheidsrecht
  • werk en privé

Expert Statement

Gevolgen van de crisis voor werknemers en beroep op sociale verzekeringen en sociale voorzieningen, zoals loondoorbetaling bij ziekte, loondoorbetaling bij non-actiefstelling, recht op (betaald) verlof of opnemen van vakantiedagen wegens zorgplichten, recht op WW, ZW, bijstand.  

Voorbeeld van relevante publicatie

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Bouwens, W., Roozendaal, W. & Houwerzijl, M., 22 Aug 2019, 25 ed. Deventer: Wolters Kluwer. 628 p.

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/willemijn-roozendaal

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels