Wimar Bolhuis

Economie

Universitair Docent
Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
Afdeling Economie

Economische gevolgen
Macroeconomie

Expertise

  • Macro-economie
  • Overheidsfinanciën
  • Belastingstelsel
  • Arbeidsmarkt
  • Beleid

Voorbeeld van relevante publicatie

Bolhuis, W.D. (2020). Overweeg ook om rechtstreeks liquiditeit naar bedrijven over te maken. Economisch Statistische Berichten, xx. https://www.esb.nu/blog/20059096/overweeg-ook-om-rechtstreeks-liquiditeit-naar-bedrijven-over-te-maken

Contactgegevens

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/wimar-bolhuis

http://wimarbolhuis.nl/

w.d.bolhuis@law.leidenuniv.nl

Contactvoorkeur

Nederlands