Consumentengedrag

Adriaan Soetevent
Microeconomie
Expertise: Gedragseconomie; Marktwerking; Sociale interactie; veldexperimenten
Volledig profiel

Arno Riedl
Hoogleraar Economie van de Publieke Sector
Expertise: gedragseconomie; voorkeuren en keuzes; cooperatie en social gedrag
Volledig profiel

Bart Bronnenberg
Hoogleraar Marketing
Expertise: zoekgedrag; keuzegedrag; tijdsbesteding; merkgevoeligheid; onderwijs
Volledig profiel

Carsten de Dreu
Hoogleraar Sociale Psychologie
Expertise: samenwerken; pro-sociaal; eigenbelang; normen; conflicten
Volledig profiel

Erik Verhoef
Vervoerseconoom
Expertise: Economie; Verkeer en vervoer; Stedelijke vraagstukken; Milieu-economie; Gedragsbeinvloeding
Volledig profiel

Jim Been
Assistant Professor of Economics
Expertise: Consumptie; Tijdsgebruik; Werkloosheid; Gezondheid
Volledig profiel

Marike Knoef
Hoogleraar Empirische Micro-Economie
Expertise: Consumptie en sparen; Arbeid; Sociale zekerheid; Gezondheid; Keuzearchitectuur
Volledig profiel

Niels Holtrop
Universitair Docent Marketing
Expertise: Adverteren; Promotie; Privacy; Marketing
Volledig profiel