Ontwikkeling van normen en waarden

Aline Sierp
European Studies
Expertise: Memory politics; Collective memory; European identity; European integration
Volledig profiel

Erik Bähre
Universitair Hoofddocent Economische Antropologie
Expertise: Economische antropologie; Verzekeringen; Risico’s; Moraliteit; Conflict
Volledig profiel

Frank Hindriks
Hoogleraar Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie
Expertise: collectieve verantwoordelijkheid; vrijheid; rechtvaardigheid; samenwerking; normen
Volledig profiel

Gert Jan Hofstede
Professor of Artificial Sociality
Expertise: sociality; computational modelling; culture; status
Volledig profiel

Ibo van de Poel
Hoogleraar Ethiek en Techniek
Expertise: Waarden; Ethiek; Technologie; Experimenteren; Onzekerheid
Volledig profiel

Jacques Körver
Universitair Hoofddocent Geestelijke Verzorging en Praktische Theologie
Expertise: zingeving; levensbeschouwing; spiritualiteit; geestelijke verzorging; gedeelde besluitvorming
Volledig profiel

Jan Willem Wieland
Ethics
Expertise: Morele dilemma’s; Participatie; Samenwerking; Verantwoordelijkheid
Volledig profiel

Jan-Willem Romeijn
Wetenschapsfilosofie
Expertise: wetenschap en beleid; interpretatie van statistiek; rationeel beslissen; evidence-based policy; sociale deliberatie
Volledig profiel

Lotte Jensen
Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis
Expertise: cultuurgeschiedenis; disaster studies; nationalisme; Literatuurgeschiedenis; rampgeschiedenis
Volledig profiel

Martijn Koster
Universitair Hoofddocent Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies
Expertise: Politieke antropologie; Stedelijke vraagstukken; Burgerschap; Participatie; Huisvesting
Volledig profiel

Matthias Smalbrugge
Europese cultuur en Christendom
Expertise: identiteit; herinnering; image; waarden; seculariteit
Volledig profiel

Pim Klaassen
Universitair docent Science and Technology in Society
Expertise: Wetenschap, technologie en morele waarden; Ethiek van levenswetenschappen – Waardenconflicten in socio-technologische ontwikkelingen; Verantwoord onderzoek en innovatie; Relaties tussen wetenschap, technologie, politiek en samenleving
Volledig profiel

Pim Martens
Hoogleraar Duurzame Ontwikkeling
Expertise: duurzaamheid; dierenstudies; zoonosen
Volledig profiel

Pontus Leander
Associate Professor of Psychology
Expertise: Motivation; Self-regulation; Norms; Violence; Reactance
Volledig profiel

Robert Zwijnenberg
Art and Science Exchange
Expertise: Art; Ethics; Aesthetic; Risk; Life
Volledig profiel

Roland Bal
Hoogleraar Bestuur en beleid van de gezondheidszorg
Expertise: sturing; onzekerheid; expertise; kwaliteit van zorg; toezicht
Volledig profiel

Salvador Santino Regilme Jr.
University Lecturer for International Relations and Human Rights
Expertise: International Human Rights; Humanitarian Aid; Human Rights Compliance During Security Crises; Physical Integrity Rights; Human Security
Volledig profiel

Sharda S. Nandram
Hindoe Spiritualiteit en Samenleving
Expertise: Spiritualiteit; Hindoeisme; Ondernemerschap; Zelf-sturing; Geestelijke verzorging
Volledig profiel

Tim Reeskens
Universitair Hoofddocent Sociologie
Expertise: sociale cohesie; vertrouwen; solidariteit; nationale identiteit; verzorgingsstaat
Volledig profiel

Tsjalling Swierstra
Hoogleraar Techniekfilosofie en -ethiek
Expertise: ethiek; techniek; democratie; gezondheidszorg
Volledig profiel