Ontwikkeling en welzijn van kinderen

Bram Orobio de Castro
Hoogleraar Orthopedagogiek
Expertise: agressie; gedragsproblemen; behandeling; interventie; kinderen
Volledig profiel

Dr. Ina Koning
Universitair docent digitale media, ouders en interventie
Expertise: Digitale media; Gezin; Jongeren; Risicogedrag; Interventie
Volledig profiel

Gonneke Stevens
Sociale ongelijkheid en de mentale gezondheid van jongeren
Expertise: jeugd; welzijn ; mentale gezondheid; sociale ongelijkheid
Volledig profiel

Manon Hillegers
Kinder-en jeugdpsychiatrie
Expertise: stress; depressie ; epidemiologie; risico ; eHealth
Volledig profiel

Marcel van Aken
Ontwikkelingspsychologie
Expertise: Persoonlijkheid; Temperament; Opvoeding; Peers; Probleemgedrag
Volledig profiel

Margot Peeters
Universitair Docent Jeugdstudies
Expertise: problematisch gamen; risicogedrag; kwetsbare jongeren; digitale media; verslaving
Volledig profiel

Marion van den Heuvel
Developmental Neuroscience
Expertise: Hersenontwikkeling; Zwangerschap; Moeder-baby interactie; Prenatale angst
Volledig profiel

Mónica López López
Associate Professor of Child and Family Welfare
Expertise: Child abuse and neglect; Child welfare system; Child protection; Decision-making; Participation
Volledig profiel

Pauline Jansen
Developmental psychopathology
Expertise: epidemiologie; youth; mental health; developmental psychopathology
Volledig profiel

Petra Hurks
UHD Ontwikkelingsneuropsychologie
Expertise: aandachtsstoornissen; cognitieve ontwikkeling en cognitieve problemen; intelligentie; interventie; kinderen
Volledig profiel

Sabine Hunnius
Developmental Cognitive Neuroscience
Expertise: vroege ontwikkeling; leren; sociale cognitie; interactie
Volledig profiel

Susan Branje
Ontwikkeling en opvoeding in de adolescentie
Expertise: sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren; ouder-kind relatie, opvoeding; relaties met leeftijdsgenoten; Identiteitsontwikkeling
Volledig profiel

Tina Kretschmer
Universitair Hoofddocent Jeugdstudies
Expertise: sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren; ouder-kind relatie; relaties met leeftijdsgenoten
Volledig profiel

Toon Cillessen
Ontwikkelingspsychologie
Expertise: Peer relaties; Sociale status; Sociometrie; Populariteit; Sociaal gedrag
Volledig profiel