Pandemieën in de geschiedenis

Claire Weeda
Universitair Docent Middeleeuwse Geschiedenis
Expertise: Premoderne geschiedenis; Communicatie; Handhaving ; Cultuur; Religie
Volledig profiel

G. Geltner
Hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis
Expertise: publieke gezindheid; Zwarte dood; infrastructuur; sociale veiligheid; arbeid veiligheid
Volledig profiel

Johan Oosterman
Hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde / Programmadirecteur Radboud Erfgoed
Expertise: pest; letterkunde; geselaars / flagellanten; fake nieuws; jodenhaat
Volledig profiel

Manon Parry
Medical History
Expertise: History; Publics; Communication; Epidemics; Culture
Volledig profiel

Marieke Hendriksen
Onderzoeker Vroegmoderne Geneeskunde
Expertise: geneeskunde; farmacie; zelfzorg; recepten
Volledig profiel

Marlou Schrover
Hoogleraar migratiegeschiedenis
Expertise: migratie; xenofobie; controle; governance; diversity
Volledig profiel