Contractenrecht in tijden van crisis

Chris Jansen
Hoogleraar Privaatrecht
Expertise: Privaatrecht; Contractenrecht; Bouwcontractenrecht; Aanbestedingsrecht; Alternatieve vormen van geschilbeslechting
Volledig profiel

Marco Loos
Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Europees consumentenrecht
Expertise: Overeenkomsten; algemene voorwaarden; Consumentenbescherming; pakketreizen; koop
Volledig profiel

Vanessa Mak
Hoogleraar privaatrecht
Expertise: contractenrecht; consumentenrecht
Volledig profiel

Willemijn Roozendaal
Sociaal Recht
Expertise: arbeidsrecht; socialezekerheidsrecht; werk en privé
Volledig profiel