De gevolgen voor criminaliteit

Benjamin van Rooij
Law and Society
Expertise: Gedragsverandering; Naleving; Straffen; Legitimiteit; China
Volledig profiel

Carlo Garofalo
Forensic Psychology
Expertise: Emotion; Interpersonal violence; Aggression; Antisociality; Personality
Volledig profiel

G. Vervaeke
Rechtspsychologie
Expertise: onderhandelen; bemiddelen; culturele diversiteit en justitie; samenwerken; justitie
Volledig profiel

Gwen van Eijk
Universitair Docent Criminologie
Expertise: detentie; gevangenis; vreemdelingendetentie; gevangenispersoneel
Volledig profiel

Jan Crijns
Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht
Expertise: Straf(proces)recht; Opsporing; Vervolging; Buitengerechtelijke afdoening; Bewijs
Volledig profiel

Jasper van der Kemp
Opsporingscriminoloog
Expertise: criminaliteit; opsporing; politie; handhaving; criminelen
Volledig profiel

Leena Grover
International Law
Expertise: international; law; rights; emergency; criminal
Volledig profiel

Luuk Esser
Universitair docent straf- en strafprocesrecht
Expertise: mensenhandel; mensensmokkel; migratie; vluchtelingen; migranten
Volledig profiel

Marleen Weulen Kranenbarg
Universitair Docent Cybercriminologie
Expertise: Cybercrime; Online criminaliteit; Cybercriminelen; Cybercrime slachtoffers; Preventie cybercrime
Volledig profiel

Vere van Koppen
Universitair Docent Criminologie
Expertise: Huiselijk geweld; Kindermishandeling; Criminele levenslopen; Georganiseerde misdaad
Volledig profiel