Privacy en grondrecht

Andre den Exter
Internationaal Gezondheidsrecht
Expertise:
Volledig profiel

Arno R. Lodder
Internet Governance and Regulation
Expertise: privacy; data protection; e-commerce; online dispute resolution
Volledig profiel

Bart Kamphorst
Law
Expertise: Autonomie; Filosofie; Gedragsverandering; Gezondheidsbevordering; Kunstmatige intelligentie
Volledig profiel

Daniel Trottier
Universitair Hoofddocent Global Digital Media
Expertise: Surveillance; Social Shaming; Vigilantism; Digital Media; Social Networks
Volledig profiel

Frederik Zuiderveen Borgesius
ICT and law
Expertise: privacy; discrimination; artificial intelligence; fundamental rights; GDPR
Volledig profiel

Janneke Gerards
Fundamentele rechten
Expertise: Grondrechten; EVRM; Non-discriminatie; Vrijheidsrechten; Privacy
Volledig profiel

Klaus Heine
Hoogleraar Rechtseconomie en Jean Monnet Chair of Economic Analysis of European Law
Expertise: Digital Governance; Kunstmatige intelligentie en recht; Big Data en recht; Europese integratie; Rechtseconomie
Volledig profiel

Leon van den Broeke
Universitair Hoofddocent Religie, Recht en Samenleving/Kerkrecht
Expertise: religie, recht en samenleving; godsdienstvrijheid; religies en de Wet op de lijkbezorging; recht in en van geloofsgemeenschappen; religieus leiderschap
Volledig profiel

Maja Brkan
Associate Professor in EU Law
Expertise: EU fundamental rights; data protection and privacy; disinformation; freedom of expression; technology & democracy
Volledig profiel

Natali Helberger
University Professor for Law and Digital Technology (with a special focus on AI)
Expertise: Recht en digitale technologie; Consumentenrecht; Grondrechten; Geautomatiseerde besluitvorming; Reguleren van misinformatie
Volledig profiel

Oskar J. Gstrein
Assistant Prof. Governance and Innovation
Expertise: Privacy; Data Protection; Big Data; Governance; Human Rights
Volledig profiel

Ronald Leenes
Hoogleraar regulering van en door technologie
Expertise: recht en digitale technologie; grondrechten; privacy / gegevensbescherming; geautomatiseerde besluitvorming; Artificial Intelligence
Volledig profiel

Stefan Salomon
Assistant Professor for European Law
Expertise: Derogations; Fundamental Rights; ECHR
Volledig profiel

mr. drs. Wessel Damen
Promovendus staats- en bestuursrecht, promovendus sociaal recht
Expertise: Privacy; Sociale zekerheid; Gegevensbescherming; Grondrechten; AVG
Volledig profiel