Rouw / sterven / afscheid

Brenda Mathijssen
Universitair Docent Psychologie, Cultuur en Religie
Expertise: Uitvaart; Rouw; Diversiteit; Geleefde religie; Geestelijke Verzorging
Volledig profiel

Martin Hoondert
Ritual Studies
Expertise: Rituelen; Crematies; Herdenking; Oorlog; Genocide
Volledig profiel

William Arfman
Universitair Docent Sociologie van de Religie
Expertise: Collectieve herdenking; Rituele innovatie; Secularisering; Digitalisering; Pluralisering
Volledig profiel

Yvon van der Pijl
Universitair Hoofddocent Culturele Antropologie
Expertise: antropologie van de dood; sterven; afscheid; verlies; rouw
Volledig profiel