Zingeving

Anke I. Liefbroer
Interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging / godsdienstpsychologie
Expertise: Geestelijke verzorging; Godsdienstpsychologie; Levensbeschouwing en religie; Zingeving; Palliatieve zorg
Volledig profiel

Christoph Jedan
Hoogleraar ethiek en godsdienstwijsbegeerte
Expertise: health humanities; cultuurgeschiedenis dood; filosofie van de dood; troost
Volledig profiel

Hanneke Muthert
Universitair hoofddocent religiepsychologie en geestelijke verzorging
Expertise: zingeving; rampen; geestelijke verzorging; religiepsychologie; mentale gezondheid
Volledig profiel

Hanneke Schaap-Jonker
klinische godsdienstpsychologie
Expertise: psychopathologie; religie; zingeving; existentiële angst; suïcidaliteit
Volledig profiel

Samuel Goyvaerts
Universitair Docent Liturgiewetenschappen
Expertise: liturgie; ritueel; religie; christendom; kerk
Volledig profiel

Theo Klimstra
Universitair Hoofddocent Identiteitsontwikkeling en Persoonlijkheidsontwikkeling in de adolescentie en jongvolwassenheid
Expertise: Identiteit; Persoonlijkheid; Adolescentie; Jongvolwassenheid
Volledig profiel