Digitale vaardigheden / geletterdheid

Anna Harris
Associate Professor of Social Studies of Medicine
Expertise: medical education; anthropology; ethnography; technologies in education; clinical skills
Volledig profiel

Maria T. Sikkema-de Jong
Leer -en gedragsproblemen in het onderwijs
Expertise: e-boeken; geletterdheid; randomized control trials; praktijkonderzoek; leesbegrip
Volledig profiel

Paul van den Broek
Cognitieve en neurologische grondslagen van lezen en leren
Expertise: leesbegrip; digitae geletterdheid; leesonderwijs; PO; VO
Volledig profiel

Bald de Vries
Universitair hoofddocentOnderwijs
Expertise: Onderwijsinnovatie; Blended learning; Risicomaatschappij; Rechtstheorie; Bildung
Volledig profiel

Eliane Segers
Leren & Technologie
Expertise: begrijpend lezen; leren lezen; basisonderwijs; leren; digitaal lezen
Volledig profiel

Dr. Marianne van Dijken
Universitair Docent Leerproblemen
Expertise: geletterdheid; digitaal; 21e century skills; leerproblemen; concentratieproblermern
Volledig profiel

Renske Bouwer
Universitair Docent Onderwijswetenschappen
Expertise: (academisch) schrijven, online en offline; schrijfonderwijs met digitale tools; (digitale) toetsing & beoordeling; (peer) feedback; comparative judgment
Volledig profiel