Toegang en ongelijkheid in het onderwijs

Anneke Timmermans
Universitair docent Onderwijswetenschappen
Expertise: Schooladviezen; Eindtoets; Ongelijkheid; Overgangsbeslissingen; Doorstroommogelijkheden
Volledig profiel

Brian P. Godor
Universitair Docent Educational Sciences
Expertise: Education; Teacher Competencies; Adolescent Resiliency; Social Impact
Volledig profiel

Christine Espin
Learning Problems and Specialized Interventions in Education
Expertise: education; learning difficulties; behavior difficulties
Volledig profiel

Herman van de Werfhorst
Hoogleraar sociologie
Expertise: onderwijs; ongelijkheid; school naar werk; vroege selectie; toetsen
Volledig profiel

Jan Van Tartwijk
Onderwijswetenschappen
Expertise: Leraren; Expertiseontwikkeling; Ordeproblemen; Onderwijskansen; Assessment
Volledig profiel

Kim Stroet
Universitair Docent Onderwijswetenschappen
Expertise: motivatie; leerling-leerkracht interactie; ouder betrokkenheid; onderwijsachterstanden
Volledig profiel

Louise Elffers
Onderwijswetenschappen
Expertise: kansenongelijkheid; toegankelijkheid van het onderwijs; inrichting onderwijsstelsel
Volledig profiel

Melanie Ehren
Onderwijswetenschappen
Expertise: toezicht; schoolleiderschap; toetsing
Volledig profiel

Monique Volman
Onderwijskunde
Expertise: onderwijs; ongelijkheid; diversiteit; ict; onderwijsvernieuwing
Volledig profiel

Sabine Severiens
Onderwijs en diversiteit
Expertise: onderwijs; ongelijkheid; lesgeven; schoolontwikkeling
Volledig profiel

Srdjan Sremac
Assistant Professor of Lived Religion and Culture
Expertise: Trauma; Substance dependence ; Crisis; Religion
Volledig profiel

Thijs Bol
Universitair Hoofddocent Sociologie
Expertise: kansenongelijkheid; thuisscholing; onderwijs; ongelijkheid
Volledig profiel